pm
Skoolgeld 1 Leerder/ 1 Learner R 1 095 R 10 950
School fees 2 Leerders / 2 Learners R 2190R 21 900
3 Leerders / 3 LearnersR 3285R 32 850
Grade RPre-Primêre / PreprimaryR1050R 10 500

Bankbesonderhede

Laerskool Bellpark

ABSA
Tak/Branch: 632 005
Tjek rekening / Cheque acc : 145 049 0217
Verw:/Ref: Soos op u rekening staat

MUSIEK

Mr FC Davids
ABSA
Tak/Branch: 632 005
Savings Acc: 934 465 3431
Verw:/Ref: kind se naam & van