It is our aim and desire that every learner in this school should

G R O W and develop, not only physically but also spiritually, emotionally and intellectually, so that he\she can cope with what life offers and become a happy teenager and adult.


TERMS  •  KWARTALE

1. 17 January - 28 March

2.  10 April - 22 Junie

3. 17 July - 28 September

4. 09 Oktober - 12 Desember

SCHOOL COMMUNICATOR

Download Windows & MAC application here:

 Mobi Link: http://schoolcommunicator.mobi

Office Hours / Kantoorure

07:00 - 15:00

Home Personeel Admin Our Leaders Akademie Culture Sport Fasiliteite Calendar Gallery Contact

Doel

Die Eenheid is geskep vir leerders wat nie by die Hoofstroom kan inskakel nie.  Die leerders volg dieselfde leerplan as die hoofstroom leerders, net die tempo verskil, want elke leerder vorder volgens sy vermoë.

The learners may be involved in all mainstream activities, such as sport, culture, etc. if they wish to do them.  They join the rest of the school for art, singing, assembly, computer education and all school events.  

Die volgende leerareas word aangebied in beide Engels en Afrikaans:

Skoolure  

Skool begin om 7:45 en sluit om 12h45 vir Vlak 1 & 2, en om 14h00 vir Vlak 3 & 4.

Activities      

Kospakkies  

Ouers is daagliks vir die kind se kospakkie vir pouse verantwoordelik. Kos wat ‘n gesonde lewenstyl bevorder, word aanbeveel. Kosblikke en koeldrankbottels moet asseblief gemerk wees.

Verslae

Leerlinge word op ‘n deurlopende basis geëvalueer. Skriftelike verslae word kwartaalliks uitgereik.  Ouers word aangemoedig om oueraande by te woon om hul kind se vordering te bespreek.