It is our aim and desire that every learner in this school should

G R O W and develop, not only physically but also spiritually, emotionally and intellectually, so that he\she can cope with what life offers and become a happy teenager and adult.


TERMS  •  KWARTALE

1. 09 January - 15 March

2.  02 April - 14 Junie

3. 09 July - 20 September

4. 01 Oktober - 04 Desember

SCHOOL COMMUNICATOR

Download Windows & MAC application here:

 Mobi Link: http://schoolcommunicator.mobi

Office Hours / Kantoorure

07:00 - 15:00

Home Page / Tuisblad


Ons heet u hartlik welkom by die Bellpark gemeenskap!  By Bellpark het ons ‘n inklusiewe benadering tot leer en handhaaf diversiteit waar elke leerder se potensiaal in die klaskamer erken word.   Ons benader dissipline positief en konsentreer op die uitlewing van kernwaardes.

 

THE SCHOOL’S MOTTO IS GROWTH.


Laerskool Bellpark bied beslis vir elke leerder geleenthede tot GROEI en ontwikkeling in beide die klas- en  buitemuurse aktiwiteite.  Inisiatief, momentum en spanwerk tussen opvoeder, leerder en ouer gaan hier hand aan hand! Hierdeur akkommodeer ons al ons leerders en hulle talente en maak staat op ons ouers se positiewe ondersteuning.


  

Bellpark Primary School aspires to provide a diverse educational experience, for learners to believe in themselves and discover their true potential. Bellpark bied ‘n wye verskeidenheid van sportsoorte waaruit die leerders kan kies.  Ons fokus op deelname en op die beginsel dat elke leerder dit moet geniet om aan sport deel te neem.  Die geleenthede wat geskep word om deel te neem, laat  elke leerder GROEI, ongeag die leerder se sporttalent.


A big privilege at Bellpark is our class assistants in the Gr 1-6 English classes. They work predominantly in the classrooms assisting both learners and teachers. Class assistants are often teachers in training, who focus on the academic development of learners. The role played by class assistants within the school is vital in helping learners gain basic literacy and numeric skills


Ons sien daarna uit om u te ontmoet.

PIERRO LOUW

SKOOLHOOF


Home Personeel Admin Our Leaders Akademie Culture Sport Fasiliteite Calendar Gallery Contact