LAERSKOOL BELLPARK PRIMARY

NEVER STOP LEARNING

Ons heet u hartlik welkom as lid van die Bellpark gemeenskap!  By Bellpark het ons ‘n inklusiewe benadering tot leer en handhaaf diversiteit waar elke leerder se potensiaal in die klaskamer erken word.  Ons vermy stigmatisering en negatiewe etikettering van enige leerder!  Hier by Bellpark het ons ‘n positiewe benadering tot dissipline, konsentreer op die uitlewing van kernwaardes en beveg boeliegedrag.

THE SCHOOL’S MOTTO IS GROWTH.

Laerskool Bellpark bied beslis vir elke kind geleenthede tot GROEI en ontwikkeling in die klas en by buitemuurse aktiwiteite soos sport- en kultuuraktiwiteite.  Inisiatief, momentum en spanwerk tussen opvoeder, leerder en ouer gaan hier hand aan hand! Hierdeur akkommodeer ons al ons kinders en hulle talente en maak staat op ons ouers se heelhartige, positiewe ondersteuning.

Bellpark Primary School aspires to provide a diverse educational experience, for children to believe in themselves and discover their true potential.

Bellpark bied ‘n wye verskeidenheid van sportsoorte waaruit die leerders kan kies.  Ons fokus op deelname en op die prinsiep dat elke leerder dit moet geniet om aan sport deel te neem.  Die geleenthede wat geskep word om deel te neem, laat elke leerder GROEI ongeag die leerder se sporttalent.

A big privilege at Bellpark is our teacher aides in the Gr 1-7 English classes. They work predominantly in the classrooms assisting both learners and teachers. Teacher aides are often teachers in training or qualified teachers, who add to their teaching experience during their work with us.  Teacher aides listen to reading groups, do necessary class admin, help with learner interventions in the development of Mathematics and Languages, take the learners  to extra-murals and also coach sports in the afternoon.

Ons sien daarna uit om u by die Bellparkfamilie te ontmoet.

Skoolhoof: Pierro Louw

Pierro Louw

2024 TERMS • KWARTALE 2024

  1. 17 January – 20 March
  2. 03 April – 14 Junie
  3. 09 July – 20 September
  4. 01 October – 13 Desember

APPLICATIONS / TOELATINGS

d6 Connect

Please note: * Windows installer is compatible with Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 and 10. Mac installer is compatible with Mac OS 10.6 to 10.1

Karri Payments

Karri is used for all small change payments at school. Please download the Karri app. 
Karri word gebruik vir alle kleingeld betalings. Laai asseblief die Karri toep af.

Please note that this page requires PDF reader to open application forms. A free copy can be downloaded and installed from: www.adobe.com